De aankomende week wordt de contributie afgeschreven. Meer informatie over de hoogte van de contributie kunt u vinden op de webstie onder het kopje: Vereniging > Contributie.

Een aantal leden heeft geen machtiging voor de automatische incasso ingevuld, deze leden ontvangen deze week de factuur per email. Een machtiging kunt u altijd nog invullen. De machtigingskaart is te vinden op de website. Graag deze ingevuld inleveren bij de penningmeester.

Namens het bestuur

Ingmar Bouma

Penningmeester