Belangrijke update per 29 september 2020!

  • Kantine voorlopig gesloten
  • Geen supporters meer welkom op het sportpark
  • Geen thee/ranja in de rust

Voor het volledige coronaprotocol zie bijlage.

Richtlijnen COVID-19 VV De Blesse:
Het nieuwe voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Door het Covid 19 virus is het geen normaal seizoen maar moeten we voldoen aan vele veiligheids- en hygi├źneregels ten aanzien van COVID-19. Dit om het verspreiden van het virus te voorkomen. Dit heeft vele gevolgen voor het bedrijven van de voetbalsport en het openstellen van onze accommodatie.

VV De Blesse volgt de richtlijnen, regels en adviezen van het RIVM, NOC/NSF en de lokale verordening welke opgesteld is door de gemeente. Daar waar de actuele situatie omtrent het virus wijzigt worden de richtlijnen mogelijk ook weer aangepast.
We vertrouwen erop dat jullie als spelers, leiders, trainers, overige vrijwilligers en bezoekers aan ons sportpark, zich aan de richtlijnen houden zoals die zijn opgesteld. Alleen als we ons er allemaal aan houden kunnen we onze geliefde sport blijven beoefenen en bekijken.
De gemeente voert controles uit op de sportparken en controleert of wij ons als vereniging aan regels houden. Constateren zij overtredingen dan kan dat leiden tot boetes en erger. Wij gaan ervan uit dat het zo ver niet komt. Spreek elkaar aan als je ziet dat men zich niet aan de regels houdt. Het gaat ten slotte om de gezondheid van ons allemaal.

Wij realiseren ons dat dit alles niet altijd eenvoudig na te leven is, maar vragen uw aller medewerking. Alleen SAMEN kunnen we deze situatie overwinnen. Niet alle situaties zijn in een protocol te ondervangen. Voor aanvullende vragen kun je terecht bij de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV De Blesse.