Beste leden, supporters, vrijwilligers en belangstellenden,

Het jaar 2020 is voorbij en normaal gesproken proosten we op deze eerste zondag in de kantine op het nieuwe jaar. Dit jaar is het helaas anders en dat we in een bijzondere tijd leven is voor iedereen wel bekend. Het is momenteel erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om ver vooruit te kijken als het gaat om wanneer alles weer normaal zal zijn. De richtlijnen beïnvloeden ons dagelijkse leven. 

Wij willen graag alle betrokkenen bedanken en een compliment geven voor hoe we de afgelopen 8 a 9 maanden samen invulling hebben gegeven aan de nieuwe omstandigheden. De richtlijnen, de continue aanpassingen en hoe hiermee om te gaan was voor iedereen nieuw en niet altijd duidelijk. Toch hebben we hier allemaal samen invulling aan gegeven en flexibiliteit en saamhorigheid getoond.

Wij willen jullie allen namens het bestuur een voorspoedig, liefdevol en sportief 2021 toewensen. Graag weer tot snel op ons sportpark.

Let goed op jezelf, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur VV de Blesse