Oproep aan alle leden vanaf 14 jaar .

We hebben het al eens eerder geopperd om een scheidsrechter cursus te organiseren binnen onze eigen vereniging.

Wij als vereniging vinden het dan ook zeer belangrijk om deze cursus aan te bieden aan onze leden.

Deze cursus wordt in vier avonden gehouden (drie uur per avond) 1 avond in de maand.

Bij voldoende deelname (minimaal 14 personen) zouden wij deze cursus kunnen organiseren op ons sportpark in De Blesse.

De cursus wordt gegeven door erkende persoon(en) van de KNVB.

Ook zal er een stagewedstrijd moeten worden gefloten dit is dan ook te regelen binnen onze eigen vereniging.

De cursus is gebaseerd op fluiten van 11 tegen 11.

Zo heb je dan ook genoeg draagvlak om als spelbegeleider bij de jeugd te assisteren of te leiden.

Bij voldoende deelname zal de club een stukje in de financiering bijdragen.

Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. Hoeveel ??.

Dat hangt af van de deelname hoe meer deelname hoe kleiner de kosten. Graag zouden wij als vereniging en als jeugdcommissie minimaal 10 tot 14 personen uit eigen vereniging voor deze cursus willen opleiden.

Opgave:  uiterlijk voor 25 september zodat bij voldoende deelname misschien oktober gestart kan worden dit kan bij Peter Mars (jeugdcommissie) 06-54697639 of per mail info@bouwbedrijfdeblesse.nl

Met vriendelijke groet,

Peter Mars
Bouwbedrijf de Blesse
info@bouwbedrijfdeblesse.nl