Home | Vereniging | Technisch Hart van V.V. De Blesse

Technisch Hart van V.V. De Blesse

Onze vereniging kent sinds een aantal jaren het Technisch Hart (TH). Het TH is verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding van al onze spelers en trainers en begeleiders van onze teams. Van belang is natuurlijk het vaststellen van ons beleid. Wat voor een vereniging willen we zijn, wat vinden we belangrijk. In het kader daarvan houden we ons bezig met het vaststellen van 3 beleidstukken, t.w.

 • Algemeen Technisch Beleidsplan
 • Beleidsplan jeugdafdeling
 • Beleidsplan Vrouwenvoetbal.

Het eerste beleidsstuk is klaar en kunt u vinden op de site. De overige twee beleidsstukken zijn in ontwikkeling. Naast de begeleiding en opleiding is natuurlijk het bewaken van deze beleidstukken erg belangrijk. Hieronder vindt u de samenstelling van het TH en de verantwoordelijkheden en taken. Naast de algemene leden en de vertegenwoordiging van het bestuur is het uitermate belangrijk dat de Damescommissie, Jeugdcommissie en Seniorenafd. vertegenwoordigd zijn.

Verantwoordelijkheden /Taken.

 1. Verantwoordelijk voor het opstellen, en het bewaken van de juiste uitvoering, van het technisch beleidsplan van onze vereniging.
  2. Stelt ieder jaar het beleidsplan opnieuw vast.
  3. Samen met het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de aanstelling, contractverlenging, beëindiging, van de personen met een contract en een verenigingsvergoeding. Budget wordt vastgesteld door hoofdbestuur.
  4. Voert voortgangsgesprekken tijdens het seizoen met mensen die bij ons in dienst zijn.
  5. Voert voortgangsgesprekken tijdens het seizoen met mensen die een verenigingsvergoeding hebben.
  6. Direct aanspreek punt voor de hoofdtrainer(s).
  7. Aanspreek punt voor alle organisatorische zaken aangaande selectie.
  8. Eindbeoordeling van de samenstelling van de standaardteams/ klasse indeling.
  9. Bewaken van nieuwe projecten op technisch gebied
  10. Stimuleert kader om cursussen te volgen, voetbal gerelateerd.
  11. Contact onderhouden met de verzorging.
  12. Contact onderhouden met de spelersraad.
  13. Bewaakt op het naleven van de regels van onze GROENE KAART.
  14. Speelt een rol bij het werven van nieuwe spelende leden.
  15. Speelt een rol bij het werven van nieuw kader.

 

VV De Blesse

Sportaccommodatie VV De Blesse

Clubhuis VV De Blesse | Sportpark De Berk

Markeweg 23, 8398GK Blesdijke,
Tel. 0561-441800
Tel. 0561-441012
info@vvdeblesse.nl

Bestuur

Mail naar het bestuur via: bestuurvvdeblesse@gmail.com

 

 • Wedstrijdsecretaris: Tiemen Lageweg – 06-49798560
 • Rood-witter/website:
  • Tiemen Lageweg – 06-49798560
  • Erik Hassing: 06-57341019