ALGEMEEN


Zaterdag 23-05-2015 was de verkiezing van de speelster en speler van het seizoen 2014-2015.

Als winnaars werden gekroond Angela van Veen van Dames 1 en Jeroen Kamans van Heren 1.

Voorjaarsvergadering


UITNODIGING


Hierbij nodigen wij onze leden, steunende leden

en donateurs uit voor de op:


woensdag 27 mei 2015 in de kantine te houden

voorjaarsvergadering.  Aanvang 20.00 uur


AGENDA :

 

1.         Opening


2.         Mededelingen / Ingekomen stukken


3.         Notulen ledenvergaderingen:

             1 oktober 2014 en 9 januari 2015


4.         Penningmeester

4a.       Tussentijds verslag

4b.       Contributie seizoen 2015-2016 vaststellen


5.         Facilitaire zaken

5a.       Materialen en gebouwen

5b.       website


6.         Voetbalzaken

6a.       Senioren

6b.       Vrouwen

6c.       Jeugd


7.         Rondvraag


8.         Sluiting
Stemrecht hebben de leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Bovendien is een ouder van een jeugdlid stemgerechtigd. Stemmen bij volmacht is toegestaan (max. 2 volmachten per persoon art. 17). De volmachten moeten voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd bij het bestuur.


De notulen van 1 oktober 2014 en 9 januari 2015 liggen ter inzage in de kantine, op de dag van de vergadering vanaf 19.00 uur tot aanvang van de vergadering en zijn tevens op verzoek per e-mail verkrijgbaar bij de secretaris. (info@vvdeblesse.nl)

 

 

Bestuur V.V. de Blesse

Onze sponsoren: