Contributie

Contributie

Contributie en Lidmaatschap

Het goed runnen van een voetbalvereniging kost, ondanks het feit dat er erg veel op vrijwillige basis gebeurt, handen vol geld. Denk eens aan het onderhoud van velden en gebouwen en de salarissen van trainers, of aan de afdracht per lid naar de KNVB.

Een belangrijke bron van inkomsten is de contributie, die jaarlijks door de leden moet worden betaald. Het bedrag aan contributie wordt geheven aan de hand van leeftijd.

Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt de contributie

    Geboorte jaar Geboorte jaar
Categorie Bedrag Seizoen 2020/2021 Seizoen 2021/2022
Senioren € 162,00 2001 en ouder 2002 en ouder
Onder de 19 € 112,00 2002 2003
onder de 18 € 112,00 2003 2004
onder de 17 € 106,00 2004 2005
onder de 16 € 106,00 2005 2006
onder de 15 € 93,00 2006 2007
onder de 14 € 93,00 2007 2008
onder de 13 € 80,00 2008 2009
onder de 12 € 80,00 2009 2010
onder de 11 € 80,00 2010 2011
onder de 10 € 80,00 2011 2012
onder de 9 € 80,00 2012 2013
onder de 8 € 80,00 2013 2014
onder de 7 (mini stars) € 46,00 2014 en jonger 2015 en jonger
Trainende leden € 80,00    
Senioren 35+/45+ € 112,00    

De contributie is met ingang van het seizoen 2018/2019 incl. de bijdrage voor het kledingfonds ad € 5 en excl. administratiekosten van € 5 voor diegene die per factuur betalen. 

Spelende trainers, leiders en kaderleden betalen 50% van de geldende contributie. Niet spelende trainers, leiders en kaderleden zijn contributievrij. De betaling van de verschuldigde contributie gaat door middel van automatische incasso. Met ingang van het seizoen 2014-2015 worden kortingen op de contributie achteraf verrekend. Een ieder betaalt in eerste instantie de volledige contributie. Het geniet de voorkeur om de contributie per automatische incasso te voldoen. Betalen per factuur is ook mogelijk, hier wordt echter wel administratiekosten van € 5 in rekening gebracht. Hier kunt u het incasso formulier downloaden:

Machtigingskaarten

Het lidmaatschap van V.V. De Blesse loopt van 1-7 t/m 30-6 van het geldende voetbalseizoen. Bij tussentijdse opzegging bent u verplicht het voor dat seizoen geldende contributiebedrag in zijn geheel te voldoen. Beëindiging van het lidmaatschap dient ten allen tijde schriftelijk en uiterlijk 6 weken voor het einde van het seizoen bij het secretariaat te worden ingediend. Gaat u verhuizen? Geef ook dan uw nieuwe adres aan het secretariaat door.

Donateurs

Evenals de contributie is de jaarlijkse opbrengst van de donateursgelden onontbeerlijk om de vereniging draaiende te houden. Donateurs hebben geen stemrecht maar zijn van harte welkom op de jaarvergaderingen. Op vertoon van een geldige donateurskaart heeft men gratis toegang tot de thuis te spelen competitie- en vriendschappelijke wedstrijden (geen bekerwedstrijden) van V.V. De Blesse. Op vertoon van de donateurskaart kan men deelnemen aan kaartavonden, welke door V.V. De Blesse worden georganiseerd.

Met ingang van het seizoen 2002/2003 mogen kinderen tot 18 jaar gebruik maken van de donateurskaart van V.V. De Blesse, welke op naam staat van hun ouders.Na deze leeftijd dient men zelf donateur te worden of entree te betalen bij het bezoeken van het standaard-elftal. Als donateur krijgt men wekelijks de Rood-Witter in de bus. Vragen over donateurschap >>>

Sponsoring

Een extra bron van inkomsten voor de vereniging zijn de gelden die worden verkregen uit elftalsponsering, het aanbieden van wedstrijdballen, het plaatsen van reclameborden langs het hoofdveld en de advertentiegelden v.d. Rood-Witter. Bekijk hier de sponsoren van onze club. Sponsor worden? Neem dan contact op.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!