Contributie - VV De Blesse - Waar sport en plezier samen komen

Contributie

Contributie

Contributie en Lidmaatschap

Contributie seizoen 2022-2023
Het nieuwe seizoen is alweer los gebarsten. Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Bij de inschrijving is het belangrijk dat er een machtigingskaart wordt ingevuld voor de inning van de contributie. Ook zijn er nog steeds een groot aantal leden die per factuur betalen. Dit is zonde, want je betaalt dan € 5 meer en met het oog op de toekomst wil ik iedereen adviseren om gebruik te maken van de automatische incasso. Voor diegene die nog een machtiging in moet vullen, het machtigingsformulier is te vinden op de website van VV de Blesse.

In de ledenvergadering van 25 mei 2022 hebben de leden ermee ingestemd dat de contributie voor het nieuwe seizoen met 10% wordt verhoogd. En alle sportende leden 3 “Grote Club Actie” loten afnemen voor € 3 per stuk. Deze loten kunnen de leden dan desgewenst weer zelf doorverkopen en/of zelf meedingen naar mooie prijzen. Deze verhoging is helaas nodig , omdat de fors gestegen energie prijzen ons naar verwachting tussen de € 7.500 en € 10.000 per jaar extra gaan kosten. Door de deelname aan de “Grote Club Actie” krijgen we extra inkomsten voor onze vereniging. In vergelijking met de buurtverenigingen zitten we overigens nog steeds aan de lage kant met onze contributie. De contributie wordt in de laatste week van oktober 2022 geïncasseerd.

Voor de volledigheid hierbij een overzicht van de hoogte van de contributie voor het seizoen 2022/2023 (inclusief de verstrekking van drie Grote clubactie loten).

Categorie geboortejaar

Bedrag 2022/2023

Senioren vanaf 2003

€ 187,00

Junioren 2004/2005

€ 132,00

Junioren 2006/2007

€ 126,00

Junioren 2008/2009

€ 111,00

Pupillen 2010/2011/2012/2013/2014/2015

€ 97,00

Ministars 2016/2017/2018

€ 60,00

Trainende leden

€ 97,00

Senioren 35+/45+

€ 132,00

* De contributie is excl. Administratiekosten € 5 voor leden die per factuur betalen.

 

De contributie is met ingang van het seizoen 2018/2019 incl. de bijdrage voor het kledingfonds ad € 5 en excl. administratiekosten van € 5 voor diegene die per factuur betalen. 

Spelende trainers, leiders en kaderleden betalen 50% van de geldende contributie. Niet spelende trainers, leiders en kaderleden zijn contributievrij. De betaling van de verschuldigde contributie gaat door middel van automatische incasso. Met ingang van het seizoen 2014-2015 worden kortingen op de contributie achteraf verrekend. Een ieder betaalt in eerste instantie de volledige contributie. Het geniet de voorkeur om de contributie per automatische incasso te voldoen. Betalen per factuur is ook mogelijk, hier wordt echter wel administratiekosten van € 5 in rekening gebracht. Hier kunt u het incasso formulier downloaden:

Machtigingskaarten

Het lidmaatschap van V.V. De Blesse loopt van 1-7 t/m 30-6 van het geldende voetbalseizoen. Bij tussentijdse opzegging bent u verplicht het voor dat seizoen geldende contributiebedrag in zijn geheel te voldoen. Beëindiging van het lidmaatschap dient ten allen tijde schriftelijk en uiterlijk 6 weken voor het einde van het seizoen bij het secretariaat te worden ingediend. Gaat u verhuizen? Geef ook dan uw nieuwe adres aan het secretariaat door.

Sponsoring

Een extra bron van inkomsten voor de vereniging zijn de gelden die worden verkregen uit elftalsponsering, het aanbieden van wedstrijdballen, het plaatsen van reclameborden langs het hoofdveld en de advertentiegelden v.d. Rood-Witter. Bekijk hier de sponsoren van onze club. Sponsor worden? Neem dan contact op.

Namens het bestuur,

De penningmeester
Magda Zandink-Bouma
Mobiel: 06-28403066
Mail: penningmeestervvdeblesse@gmail.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!