Ereleden - VV De Blesse - Waar sport en plezier samen komen

Ereleden

Ereleden

Benoeming Ereleden

De vereniging kent ingevolge van artikel 4 van de statuten Ereleden, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging worden benoemd. De Ereleden worden in de ledenadministratie vastgelegd.

Procedure

 1. Een voordracht kan door elk lid, niet zijnde zichzelf, van ouder dan 18 jaar van de vereniging schriftelijk worden gedaan aan het Bestuur met duidelijke en objectieve argumenten;
 2. Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan alle gestelde criteria (onderstaand) voldoet. Tevens wordt nagegaan of er anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel;
 3. Indien het Bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd;
 4. Het Bestuur kan ook zelf kandidaten voorstellen aan de ALV;
 5. Op de eerstvolgende ALV wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd;
 6. Als de ALV met meerderheid van stemmen met het voorstel instemt, wordt de onderscheiding door het Bestuur uitgereikt;
 7. Indien het Bestuur de voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van reden(en);
 8. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging en behouden alle rechten van de leden;
 9. De Ereleden zullen op een prominente plek in de accommodatie van de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal van benoeming. Ook zal een vermelding op de website van de vereniging plaatsvinden en zal de naam worden opgenomen op het overzicht van Ereleden.

Criteria Erelid 

 • Meer dan 25 jaar lid van v.v. de Blesse, alsmede
 • Meer dan 15 jaar actief te zijn of zijn geweest in meerdere rollen als vrijwilliger, commissielid of bestuurslid; en
 • Niet zijnde zittend Bestuurslid.

                                                          

Algemeen

 • Bij uitzondering kan het Bestuur een voordracht doen voor kandidaten, die niet aan bovenstaande criteria voldoen.

 

 

Opgemaakt: Oktober 2022


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!